Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 27(7): 332-336, doi: 10.5117/mab.27.20102
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access