Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 28(7): 317-318, doi: 10.5117/mab.28.20118
NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLIS­ SINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN PENSIOENVERPLICHTING ZOWEL BEDRIJFSLAST ALS PERSOONLIJKE VERPLICHTING
expand article infoE. Tekenbroek
Open Access