Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 30(7): 347-352, doi: 10.5117/mab.30.20162
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access