Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 33(7): 290-299, doi: 10.5117/mab.33.20210
IS HERNIEUWDE BEZINNING OP DE JUISTHEID VAN DE KOSTPRIJSBEREKENING NOODZAKELIJK?
expand article infoA. M. Groot
Open Access