Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 37(7): 258-275, doi: 10.5117/mab.37.20247
HET REKENINGSTELSEL
expand article infoE. J. Joëls
Open Access