Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 37(7): 297-298, doi: 10.5117/mab.37.20251
SUCCESSIERECHT EN AANDELENWAARDE
expand article infoTj. S. Visser
Open Access