Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(7): 247-254, doi: 10.5117/mab.39.20268
DE WET OP HET SCHADEVERZEKERINGSBEDRIJF
expand article infoG. A. Koelman
Open Access