Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(7): 261-271, doi: 10.5117/mab.39.20276
VOOR WAARDE EN FISCALE WINST
expand article infoW. E. Kremer
Open Access