Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 39(7): 275-280, doi: 10.5117/mab.39.20278
REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE
expand article infoEva Hijmans
Open Access