Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 41(7): 295-299, doi: 10.5117/mab.41.20303
GOED KOOPMANSGEBRUIK
expand article infoM. A. Wisselink
Open Access