Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 45(7/8): 279-291, doi: 10.5117/mab.45.20378
EEN EN ANDER OVER DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 44 WET OP DE INKOMSTENBELASTING 1964')
expand article infoJ. S. Rijkels
Open Access