Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(7/8): 366-381, doi: 10.5117/mab.50.20444
HET STRATEGIEFORMULERINGSPROCES (I)1)
expand article infoTh. P. Van Hoorn
Open Access