Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 50(7/8): 388-396, doi: 10.5117/mab.50.20446
DE VERKLARING BIJ EEN ZOGENAAMD DEEL OF VERKORTING VAN EEN JAARREKENING
expand article infoL. J. M. Roozen
Open Access