Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 52(7/8): 310-324, doi: 10.5117/mab.52.20464
DE PRAKTIJK VAN DE BEREKENING EN PRESENTATIE VAN VALUTAKOERSVERSCHILLEN IN DE JAARREKENING
expand article infoJan Klaassen
Open Access