Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 52(7/8): 346-353, doi: 10.5117/mab.52.20469
SUBOPTIMALISATIE: WAAROM MOEILIJK DOEN, ALS HET MAKKELIJK KAN
expand article infoH. Van Der Weel
Open Access