Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(7/8): 291-317, doi: 10.5117/mab.53.20478
DE DEFINITIEVE VIERDE RICHTLIJN DER E.E.G. OMTRENT DE JAARREKENING
expand article infoR. Burgert
Open Access