Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 53(7/8): 324-339, doi: 10.5117/mab.53.20485
RENDEMENTSEISEN VOOR CONCERNONDERDELEN')
expand article infoF. J. Ballendux, J. F. Vergunst, J. K. Van Vliet
Open Access