Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 59(7/8): 271-289, doi: 10.5117/mab.59.20536
Winstegalisatie (‘Income smoothing’)
expand article infoM. N. Hoogendoorn
Open Access