Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 60(7/8): 295-306, doi: 10.5117/mab.60.20549
Informatiebeleid in de knel
expand article infoA. H. M. Schrama
Open Access