Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 61(7/8): 297-303, doi: 10.5117/mab.61.20558
Een beveiligingsverklaring in het jaarverslag?
expand article infoLuc Van Zutphen
Open Access