Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(7/8): 282-285, doi: 10.5117/mab.62.20562
Externe Verslaggeving: een probleemgebied in ontwikkeling
expand article infoJohannes L. Bouma
Open Access