Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 62(7/8): 296-312, doi: 10.5117/mab.62.20564
Van de leer van Waarde en Winst naar Maatschappelijke Berichtgeving
expand article infoH. C. Dekker
Open Access