Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 66(7/8): 341-349, doi: 10.5117/mab.66.20633
Bedrijfsmodellering als grondslag voor toekomstvast automatiseren
expand article info MAB
Open Access