Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 67(7/8): 316-319, doi: 10.5117/mab.67.20641
Column Commerciële wetenschapsbeoefening
expand article infoJan Van De Poel
Open Access