Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 67(7/8): 325-334, doi: 10.5117/mab.67.20645
Fiscale eenheid en jaarrekening
expand article infoM. A. Van Hoepen
Open Access