Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 67(7/8): 345-355, doi: 10.5117/mab.67.20649
De transformatie van actieve belastinglatenties
expand article infoG. W. J. M. Kampschöer
Open Access