Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 67(7/8): 372-376, doi: 10.5117/mab.67.20653
Boekbespreking
expand article infoH. Beckman
Open Access