Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(7/8): 382-390, doi: 10.5117/mab.68.20659
Pacioli
expand article infoRoland Speklé
Open Access