Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 68(7/8): 415-422, doi: 10.5117/mab.68.20664
Obligatiestrategieën: een classificatie, en het gebruik door Nederlandse institutionele beleggers (deel 1)
expand article infoM. Damm
Open Access