Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(7/8): 334-335, doi: 10.5117/mab.71.20698
Aandeelhouderswaarde en jaarrekening
expand article infoMartin Hoogendoorn
Open Access