Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(7/8): 361-371, doi: 10.5117/mab.71.20705
Belegging in 'click-fondsen'
expand article infoP. P. M. Smid, Frans Tempelaar
Open Access