Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(7/8): 372-373, doi: 10.5117/mab.71.20706
Financiële risico's: een praktijkonderzoek
expand article infoA. Klaassen, L. De Man
Open Access