Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 71(7/8): 374-382, doi: 10.5117/mab.71.20707
Control van financiële derivaten, een empirisch onderzoek in Nederland
expand article infoE. M. A. Van Schoten
Open Access