Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(7/8): 430-441, doi: 10.5117/mab.72.20727
Het meten van de kapitaalstructuur in de praktijk
expand article infoB. Kamp
Open Access