Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 72(7/8): 442-446, doi: 10.5117/mab.72.20728
Juridische actualiteiten
expand article infoA. F. M. Dorresteijn, M. Verborst
Open Access