Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 75(7/8): 292-298, doi: 10.5117/mab.75.20748
Het SER-advies inzake structuurregeling
expand article infoP. W. Moerland
Open Access
Abstract
Onlangs heeft de SER een gevraagd advies uitgebracht over het functioneren en de toekomst van de zogeheten structuurregeling in het kader van het ondernemingstoezicht. Het SER-advies bevat een aantal goede elementen. De voorgestelde afschaffing van het coöptatiesysteem is een welkome doorbraak. Er is echter ook kritiek mogelijk op het SERadvies. Dit betreft de volgende aspecten: de benoemingsprocedure van commissarissen, de voorgestelde regeling omtrent familievennootschappen, de zeggenschap van kapitaalverschaffers en de transparantie van het toezichtsbestel.