Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(7/8): 325-331, doi: 10.5117/mab.77.20781
Het maatschappelijk verslag
expand article infoMuel Kaptein
Open Access
Abstract
Met de opkomst van maatschappelijke jaarverslagen neemt ook de kritiek toe op de inhoud en inbedding ervan. Juist omdat maatschappelijke verslaglegging en de keuze van onderwerpen vrijwillig zijn en de verantwoordelijkheid daarvoor derhalve bij de onderneming zelf ligt, is het des te belangrijker dat ondernemingen tot een maatschappelijk verantwoord maatschappelijk verslag komen. Dit artikel bespreekt daartoe een zeven stappen omvattende werkwijze voor de selectie van onderwerpen en indicatoren voor een maatschappelijk verslag. De stappen zijn achtereenvolgens: maatschappelijke relevantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, maatschappelijke verwachtingskloof, maatschappelijke effectiviteit, maatschappelijke verantwoordbaarheid, maatschappelijke redelijkheid en maatschappelijke oorbaarheid. Op basis van deze stappen wordt in dit artikel een visie besproken op maatschappelijke rapportages en de implicaties ervan voor ondernemingen, de instanties die de rapportages controleren en de gebruikers.