Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 77(7/8): 359-366, doi: 10.5117/mab.77.20790
Human resource management en work systems
expand article infoPaul Boselie
Open Access
Abstract
Human resource management (HRM) houdt zich meer en meer bezig met de meerwaarde van medewerkers voor een organisatie, getuige de vele publicaties op het gebied van (strategisch) HRM van de afgelopen tien jaar (Osterman, 1994; Huselid, 1995; Wright en Snell, 1998). Dit artikel geeft een theoretisch overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het gebied van strategisch management en management control binnen de context van human resource management. Deze input vormt een opmaat voor de discussie omtrent nieuwe vormen van ‘work systems’ in organisaties.