Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(7/8): 328-333, doi: 10.5117/mab.78.20796
Oost-westverschillen in verklaringen voor ondernemingsprestaties
expand article infoR. B. H. Hooghiemstra
Open Access
Abstract
Onderzoek heeft uitgewezen dat de verklaringen die CEO’s voor ondernemingsprestaties geven zelfzuchtig zijn. Dit houdt in dat CEO’s veelal wel bereid zijn om successen te claimen, maar niet snel de verantwoordelijkheid voor teleurstellende prestaties op zich nemen. Het grootste deel van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Recent sociaal-psychologisch onderzoek suggereert echter dat dit zelfzuchtige verklaringsgedrag minder universeel is als voorheen werd aangenomen en meer kenmerkend is voor westerse dan voor oosterse culturen. In dit artikel wordt dan ook onderzocht of dat oost-westverschil ook aanwezig is in de verklaringen die CEO’s voor ondernemingsprestaties aandragen in hun ‘Bericht aan de aandeelhouders’. De resultaten tonen aan dat er in zekere mate sprake is van een oost-westverschil, zij het minder sterk dan voorheen in sociaal-psychologisch onderzoek is gevonden.