Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(7/8): 343-347, doi: 10.5117/mab.78.20798
Management controlpatronen bij joint ventures
expand article infoPieter Kamminga
Open Access
Abstract
Joint ventures zijn door hun organisatievorm een interessant object vanuit een management controloptiek. Er is niet alleen sprake van een hiërarchische relatie tussen moederorganisatie en dochter, maar ook van een horizontale of laterale relatie tussen de moeders. Met name deze laatste relatie leidt bij het beheersingsvraagstuk tot extra complicaties. In dit artikel wordt op basis van de transactiekenmerken en de relationele kenmerken een theoretisch model afgeleid voor de management control van joint ventures. Hierin worden drie typische management controlpatronen onderscheiden: een content-based-controlpatroon, een consultation-based-controlpatroon en een context- based-controlpatroon. Ten slotte worden deze theoretische patronen geïllustreerd aan de hand van drie casestudies. Ook worden aan de hand van deze casestudies een aantal praktische management controlaspecten nader uitgewerkt.