Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 78(7/8): 356-363, doi: 10.5117/mab.78.20802
Visualisaties van financiële risico’s
expand article infoS. P. Bogaerts, A. N. Halsema, A. Lucas, E. De With
Open Access
Abstract
Het is voor doorsnee-consumenten in de regel moeilijk de (risico)karakteristieken van (complexe) financiële producten te doorzien. De introductie van de financiële bijsluiter door de AFM lost een deel van deze problemen op. Toch blijft bij consumenten de wens bestaan naar een eenvoudige grafische weergave van risicokarakteristieken van financiële producten, zodat snel een weloverwogen keuze kan worden gemaakt of het product past bij de voorkeuren en situatie van de consument. In dit artikel onderzoeken we de geschiktheid van vier voorstellen voor grafische weergaven. Ons empirisch onderzoek voor de Nederlandse markt suggereert dat een weergave waarin twee risicoaspecten in plaats van één behouden blijven, het best wordt geaccepteerd.