Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 85(7/8): 378-386, doi: 10.5117/mab.85.20880
Bestuurlijke informatieverzorging (BIV); evaluatie van het vak onder alumni
expand article infoMarlies Van Beek, Louis Spoor
Open Access
Abstract
De auteurs voerden in 2010 onderzoek uit naar de opvattingen van afgestudeerde registeraccountants en registercontrollers over een vak dat in hun beider opleiding een prominente plaats inneemt: bestuurlijke informatieverzorging. Een dergelijk onderzoek is relevant vanuit het perspectief van onderwijskwaliteitsbewaking. Beroepsopleidingen horen immers de opvattingen uit het veld over het verzorgde onderwijs te betrekken in hun kwaliteitssysteem. Vanuit een meer vaktechnisch perspectief is een dergelijke meting ook zinvol in situaties van verandering of aanscherping van leerdoelen. In dit onderzoek blijkt dat afgestudeerden van een aantal instellingen overwegend positief oordelen over het door hen gevolgde onderwijs en de voorgenomen aanscherping van leerdoelen. Daarnaast zijn er ook aandachtspunten en mogelijkheden tot verbetering. De onderzoekers hopen dat de resultaten de binding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek op het gebied van BIV/AO versterkt.