Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(7/8): 295-306, doi: 10.5117/mab.87.20902
Opvattingen over accountants na de crisis
expand article infoCoen Van Den Mosselaar, Patrick Klijnsmit
Open Access
Abstract
In de afgelopen jaren heeft de reputatie van het accountantsberoep veel te verduren gehad. De rol van de accountant tijdens de financiële crisis wordt publiekelijk bekritiseerd. De maatschappij lijkt meer van de accountant te verwachten dan deze in het verleden heeft kunnen of moeten leveren. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de perceptie over de kwaliteit van het accountantsberoep verschilt tussen big 4- en non-big 4-accountants, welke onderliggende factoren deze perceptie beïnvloeden en wat de impact van de financiële crisis op deze beeldvorming is geweest. Hierbij is het perspectief gekozen van non-big 4-cliënten, waarbij onderzocht is in hoeverre de beeldvorming over ‘hun’ accountant afwijkt van de beeldvorming over de big 4-accountant. De uitkomsten van het onderzoek schetsen een vrij positief beeld van de accountant in het algemeen en van de ‘eigen’ accountant in het bijzonder. Hierbij lijkt de deskundigheid van een accountant buiten discussie te staan, maar lijken zaken zoals integriteit en onafhankelijkheid, met name ten aanzien van de big 4-accountant, een aandachtspunt. De uitkomsten suggereren verder dat de perceptie ten aanzien van big 4- en non-big 4-accountant duidelijk gescheiden is, waarbij via een spill-over effect incidenten rondom het ene type accountant de beeldvorming ten aanzien van het andere type accountant in afgezwakte vorm kunnen beïnvloeden.