Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(7/8): 325-331, doi: 10.5117/mab.87.20910
Overwegingen bij de waardering van pensioenen in eigen beheer
expand article info MAB
Open Access
Abstract
In deze bijdrage wordt de fiscale en vennootschappelijke waardering van in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen geanalyseerd. Na een korte uiteenzetting van de algemene aspecten van het pensioen in eigen beheer, wordt de waardering van het pensioen in eigen beheer op basis van RJ 271 besproken. In dit verband wordt onder andere geconcludeerd dat de voorgeschreven disconteringsvoet tot een onjuiste weergave van de prijs van een toekomstige kasstroom van een pensioenaanspraak leidt en dat er geen gegronde reden is voor grote en middelgrote rechtspersonen om het pensioen in eigen beheer in de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen te waarderen. Wat betreft het verwerken van in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen op basis van de fiscale regelgeving wordt onder andere geconcludeerd dat ten onrechte geen rekening mag worden gehouden met verwachte loon- en prijsstijgingen, dat waardeoverdracht substantieel wordt belemmerd en dat ten onrechte geen rekening mag worden gehouden met leeftijdsterugstellingen. In deze bijdrage worden concrete aanbevelingen gedaan tot het aanpassen van de wet- en regelgeving die van belang is voor de waardering van in eigen beheer gehouden pensioenverplichtingen.