Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(7/8): 392-394, doi: 10.5117/mab.87.20912
Fraude en interne controle
expand article infoOscar Van Leeuwen
Open Access
Abstract
Afgelopen najaar doken in de kranten voor het eerst berichten op dat het met de cijfers van het snel groeiende bedrijf Imtech niet helemaal goed zou zitten. Imtech is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met circa 30.000 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van ruim € 5 miljard op jaarbasis. Een analistenrapport van ABN AMRO gaf ultimo 2012 aan dat Imtech te veel geld nodig heeft voor de financiering van zijn activiteiten. Er werd in dit rapport gewezen naar de Duits-Poolse activiteiten. Imtech reageerde buitengewoon fel en kritisch op dit rapport. In december 2012 kwam tevens naar voren dat de gedeponeerde jaarrekeningen van Ventilex, een dochter van Imtech, volgens Hof Leeuwarden valsheid in geschrifte zou bevatten. Dit werd overigens tegengesproken door Imtech.