Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(7/9): 270-279, doi: 10.5117/mab.57.20915
Kosten- en kostprijscalculatie in overheidsorganisaties
expand article infoK. A. M. Bogaert
Open Access