Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(7/9): 321-331, doi: 10.5117/mab.57.20921
Structureren en managen
expand article infoJ. B. M. Edelman Bos
Open Access