Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(7/9): 369-376, doi: 10.5117/mab.57.20931
De overheid als inkoper
expand article infoL. S. J. Andringa
Open Access