Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(7/9): 387-402, doi: 10.5117/mab.57.20933
De controle op het huishouden van de lokale overheid (gemeenten)
expand article infoH. Mennes
Open Access