Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie 57(7/9): 413-416, doi: 10.5117/mab.57.20936
Het MAB vóór 50 jaar
expand article infoJ. Nathans
Open Access